Ostetud plaatide kvaliteet: kontrollimisest ja reklamatsioonide esitamisest

Keraamiliste plaatide valmistamine on tehniliselt keeruline ülesanne. Üldiselt võib väita, et kõigi tootajte kasutatav tehnoloogija on üldosas sarnane ja erineb kasutatavate algmaterjalide koostise- ja/või plaadidisaini osas.
Kuna toode on keeruline, siis on kehtestatud nõuded milles antakse lubatud tolerantsid, milledele vastavuse korral toode kvalifitseerub kõrgeima sordi (esimene valik/ I sort) tooteks.

Plaadipunkt AS soovib teavitada oma lugupeetuid kliente, et alati peab enne plaatide paigaldamist kontrollima, sorteerima plaadid ning defektiga plaadid kõrvale tõstma. Arvestama peab EL normidega.

Selgelt on nähtavad võimalikud defektid nagu: varjundi „valed“ variatsioonid, esteetilised vead, mõrad ja katkised plaadid jne.

Professionaalne plaatija, kes hoiab igat plaati enne paigaldamist oma käes, peab sellised defektsed plaadid tuvastama enne paigaldamist ja need kõrvaldama juba enne plaatimistöödega alustamist!

Tooteid, mida peetakse defektseteks, ei tohi paigaldada (ka kaliibri erinevuste puhul, mis ületavad lubatud EL normi)!                  

Ostja peab koheselt esitama pretensiooni / nõude Plaadipunkt AS`ile, kes vahetab defektse toote välja juhul kui kaebus on õigustatud.

Ostja peab reklamatsiooni (kaebust) esitades esitama vastava toote ostu dokumendi (arve, sularaha-arve) tõendamaks, et kaup on Plaadipunkt salongist ostetud!                

Plaadipunkt AS ei käsitle reklamatsioonina juba paigaldatud plaatide kvaliteedi puudusi ega hüvita plaatimiskulusid või paigaldamiseks kasutatud materjale ning defektsete plaatide eemaldamist ja/või eemaldustöödest tekkinud purustusi, mis on tekitanud defektsete plaatide paigaldamisest. 

*Plaadipunkt AS müüdud kaupa tagasi ei osta!