Sanitaartehnika ja mööbli paigaldus- ning hooldusjuhised. Garantiitingimused.

Täname, et valisite ja ostsite Plaadipunkt AS poolt müüdava kõrgekvaliteetse toote!

Selleks, et toode teeniks Teid pikka aega laitmatult, palume Teil jär­gi­da allpool loetletud paigaldus- ja hooldusjuhiseid.

Paigaldus

Paigaldustöödel kasutage ainult professionaalist töömehe või/ja santeh­niku/ torulukksepa teenust!Enne segistite, ventiilide, vannide ja muu santehnika paigaldamist tuleb torustik puhastada liivast jms.

 • Torustikule soovitatakse paigaldada filtrid.
 • Toode tuleb paigaldada vastavalt konkreetse toote paigaldusjuhises toodud nõuetele.

Hooldus

Meie poolt müüdavad santehnika tooted ja mööbel ei vaja üldiselt pidevat hooldust.Segistitele soovitame aga perioodiliselt (olenevalt vee lubja jne. sisal­dusest) aeraator-sõela vahetust.WC-pottidel soovitame kord aastas sisu läbipesu (täite- ja laskemeh­ha­nismidelt veesette eemaldamist).Massaaþi-vannidele soovitab tootjatehas (olenevalt kasutustihedusest) desinfitseerimisprogrammi kasutamist.

Puhastamine

Järgige iga konkreetse toote puhul tootjatehase poolt andud juhiseid. Juhiste väljatrüki leiate toote pakendis või küsige meie müügi-konsultandi käest. Samuti leiate juhised meie koduleheküljelt aadressil www.plaadipunkt.ee.
Segistite, vannide ja mööbli puhastamisel vältige alkoholi, lahustite, hapete, abrasiivsete osakeste sisaldusega puhastusaineid- või vahendeid. Keraamilise santehnika puhastamisel ei tohi kasutada abrasiivsete osakeste sisaldusega puhastusaineid- või vahendeid.

Põhireegel: ärge tarvitage toote kallal vägivalda – terariistu, karedaid küürimiskäsni, lahuseid, pleegitusvahendeid, küünelakieemaldajat, äädikat, sidrunhapet, abrasiivseid küürimispulbreid, lihvimisvahendeid jms.

Garantiitingimused

Toodete kasutuskoha planeerimisel ja paigaldamisel tuleb järgida kohalikke nõudeid.Käesolevad garantiitingimused kehtivad sanitaartehnikale, millel on tootjatehase originaalosad.

Garantiiaeg

a) Kaks (2) aastat alates ostupäevast, mida tõestab arve/ kviitung
b) Kaks (2) aastat tootmisaasta pitsatist. (pitsatil olev aasta + kaks aastat) Garantii kehtib vigadele, mis tulenevad tootmisest ja toor­materjalist.

Garantii piirangud

Garantii ei kehti vigadele, mis on tekkinud ebaõigest paigaldamisest, kasutamisest või parandamisest. Garantii ei kehti vees sisalduva mustuse, sette jms. poolt põhjustatud hooldus­vajadustele.

Teised vead

Teistel juhtudel kehtib kohalik tarbijakaitseseadus.

Vigadest teatamine

Ostja peab ilmnenud veast teatama 14 päeva jooksul toote müüjale, esitades ostu tõendava kviitungi. Samas lepitakse kokku garantiitoote vahetamise protseduuri osas.

Üldist

Segistid, vannid, ventiilid, WC-potid- nagu kõik muu sanitaartehnika, koosneb mitmetest osadest, mis pideva kasutamise tõttu aja möödudes kuluvad ning vajavad seetõttu aeg-ajalt hooldamist. Tavaliselt on tooteosa kasutuskõlbmatuks kulumisel põhisüü selle puhastamise hooletusse jätmine. Toote hooldamine teatud aja möödudes tagab selle pikaajalise ja häireteta töö. Hooldus tuleb läbi viia vastavate töövahenditega ning kasutada vaid sellele tootele mõeldud varuosi. Et seadmed toimiksid häireteta ja hooldus sujuks tõrgeteta, tuleb silmas pidada alljärgnevat:Enne segistite, ventiilide, WC pottide, vannide jms. paigaldamist tuleb torustik puhastada liivast jms.– Torustikule soovitatakse paigaldada filtrid.
– Tooted tuleb paigaldada vastavalt toote paigaldusjuhises toodud nõuetele.Toodete hooldust on lihtsam läbi viia kui segistite liidesed on varustatud kuulsulgventiilidega. See tagab vee sulgemise „lokaalselt” ilma kogu (maja) veesüsteemi sulgemata.

Toodete puhastamine

Keraamilise santehnika keraamiliste osade puhastamiseks sobivad kõik tavakaubanduses müüdavad WC-puhastusained. Väldi siiski abrasiivseid aineid/vahendeid!Segistite, vannide välispindade puhastamisel järgige värvitud pindadele kehtivaid soovitusi. Segistite, vannide, mööbli välispindu puhastatakse vedelate, neutraalsete (pH 6 – 9) pesuvahenditega, näit. seebilahus ja suurem osa nõudepesuvahendeid (v.a. nõudepesumasinale mõeldud) (Järgi aine valmistajapoolseid kasutus­juhen­deid). Abrasiivseid ja sööbivaid aineid kasutada ei tohi!

NB! Kroomi, nikli, vase, messingi, jms. viimistlusega kaetud pinnad ei talu happe- ja klooriühendeid. (Sama kehtib ka mööbli pindade, vanni- ja dušivarustuse plastmassist osade kohta.)

Ained mida puhastamisel ei tohi kasutada:

 • alumiiniumkloriid (kasutatakse deodorantides)
 • Happeid sisaldavad puhastusvahendid
 • soolhape ja seda sisaldavad puhastusaineid (katlakivi eemaldajad/kahheli puhastusained)
 • erinevad kloori sisaldavad happelised ja leeliselised puhastusained
 • soolane vesi (merevesi– klooriaurud– erinevad fosforhapet sisaldavad puhastusained
 • Alkohol
 • Lahustid
 • Atsetoon
 • Kütustena kasutatavad ained
 • Pleegitajad
 • Tärpentin

Ka väga väikese ülevalloetletud ainete sisaldusega puhastusained võivad kahjustada pinnakatet, kuna pärast vee aurustumist järelejäänud puhastusaine jäägid on tugevatoimelised.

Toote puhastamine

Puhasta toode pesuainega niisutatud lapiga.
NB! Ära pihusta pesuainet otse tootele! Loputa lapp puhta leige veega, eemalda puhastusvahend tootelt ja kuivata toode kuiva pehme lapiga.

Pronks-, messing- ja kullatud pinnad

Aja jooksul tuhmunud pindu puhastatakse näiteks- vedela hõbeda puhastamise ainega. Pärast puhastamist tuleb pinnad korralikult loputada puhta veega ning kuivatada pehme lapiga.Segistite, mööbli, vannide ja muu santehnika välispinnad on kontrollitud tootjatehases. Paigaldamisel tuleb jälgida, et toote pind ei saaks kahjustatud. Tootele mille paigaldamisel või ebaõigel kasutamisel on tekkinud kriimustused ja/või vigastused ei kuulu garantiitingimuste korras vahetamisele.

Külmumise oht

Juhul, kui toode on paigaldatud ruumidesse, kus toote sisse jäänud vesi võib jäätuda (nt. kütteta suvilad), tuleb toode tühjendada veest või hoida soojas ruumis.
NB! Segistid ei sobi kuuma leiliruumi, maksimaalne temperatuur +65° C.

Hoiatus!
Segistiga (näiteks pihusti asemele) ei tohi ühendada sulgseadmeid, näiteks survepesurit või sulguriga kastmisvoolikut. See võib tekitada väga suuri survelööke, mille tulemusena vigastub segisti seade- ja sulgosa ning veetoru. Lisaks võib vesi segistis tekitada ristivoolu.


Plaadipunkt AS poolt müüdava kauba tootmisvigade kohta esitatud pretensioonid lahendatakse koostöös kaubamärgi esindaja ja tootjaga.Seadmete ja materjalide kasutamisel tuleb kinni pidada kasutusjuhenditest (kasutustingimustest). Ostjal on õigus esitada pretensioon tootmisvigade kohta kahe aasta jooksul kauba ostmisest. Pretensiooni esitamisel on aluseks ostudokument (arve, kassatšekk).Kui ostja esitab kauba kohta pretensiooni ja selgub, et tegemist ei ole tootmisveaga, korvab ostja kõik pretensiooni lahendamisega seotud kulud (transport, töö, remondimaterjalid, ekspertiisikulud, jne.) vastavalt kehtivale hinnakirjale.Transpordikulu: Tallinnas 25 eurot tund, väljaspool Tallinna lisandub 1€/km (hind sisaldab 20% käibemaksu).
Spetsialisti töö: 25 eurot tund + 20% käibemaks.
Ekspertiisitasu vastavalt eksperdi arvele.