Betooni lisaained

Betooni lisaained

ANTIFRIIZE N

Kloriididevaba lisaaine betooni tardumise kiirendamiseks ja külmumise tõkestamiseks temp. kuni -10Å—C…-15Å—C. Kasutamiseks müürisegudes ja valatavas betoonis alla külmumistemperatuuri temperatuuri kuni -15Å—C. Suurepärane vahend kui öised temperatuurid langevad. Lisaaine keemiline reaktsioon kestab betoonis veel tsemendiga reageerimata vaba  vee kadumiseni. Töösegu valmistamisel peavad komponendid olema vabad jääst ning lumest ja töödeldavad pinnad/konstruktsioonid  temperatuuriga üle 0Å—C. Antifreeze N  lisamine kas samaaegselt töösegu valmistamisel segatuna veega või ka hilisemalt töömaal. Töösegu koostise arvutamisel arvestada Antifreeze N 55%-lise veesisaldusega! Kulu temperatuuril -5Å—C 10% tsemendi mahust, temp.-10Å—C 15% tsemendi mahust. Pakend: 34,25 kg; 274 kg.

VISCOFLUID TA

Lisaaine betooni viskoossuse parandamiseks valades kitsaid või tiheda armatuuriga konstruktsioone. Kasutamisvalmis lisaaine värske betooni viskoossuse ja stabiilsuse parandamiseks ning koostisainete kihistumise ja tsemendipiima tekkimise vältimiseks. „Töötab” keskkonnas üle 7 pH. Töösegule lisamine kas töösegu valmistamise ajal segatuna töösegu koostisse kuuluva veega või ka hilisemalt töömaal. Viskoossus paraneb mõne minuti jooksul pärast lisaaine lisamist. Lisaaine ei muuda tardumise kulgu ega betooni tugevust.Mitte ladustada külmades või suurte temperatuuri kõikumistega ruumides! Doseering 0,3- 1,5% tsemendi massist. Pakend:25 l; 100 l; 200 l; tsistern

DEMPER RM

Lisaaine vähendamaks õhku betooni koostises. Betoon sisaldab alati õhku. 1% õhku betoonis vähendab betooni tugevust 5%. Suurema õhu hulgaga kaasneb ebasoovitav betooni poorsus ning kannatab pindade esteetilisus. Ka olenevalt betooni valmistamise kiirusest, transpordivahendite liigist ja  transpordi kestvusest võib kaasneda liigse õhu kaasamine kaubabetooni. Luftbremse ülesandeks ongi ebasoovitava õhu väljutamine kaubabetoonist. Doseering 50- 150 ml/m3 betoonile. Pakend 25 l kanister. Tribotüülfosfaat. Selge vedelik.

MAPEAIR L, MAPEAIR 25

Lisaaine väikeste õhumullide sisseviimiseks betooni, paraneb külmumiskindlus ja töödeldavus. Väikesed õhumullid parandavad vastupidavust värske betooni ja mörtide külmumisel. Samuti parandab töödeldavust ning vähendab betooni koostisainete segmenteerumist ning tööseguks vajaliku vee kogust. Õhu sisse viimisel tekkiv betooni nõrgenemine on kompenseeritud vesi-tsementsuhte parandamisest ning parima tulemuse annab superplastifikaatorite kaasamine. Mapeair 25 on kasutusvalmis ning segatakse betooni valmistamisel otse mikserisse. 1 osa Mapeair lisatakse 9-19 osale betooni segusse kuuluvasse vette. Doseering0,05- 0,5 l/m3. Pakend:25 l,200 l; 1000 l. Koostis:Mapeair L- sünteetilised ained. Mapeair 25- õlide derivaadid.

MAPEFLUID RN-15*

Superplastifikaator, pikendab tardumisaega, parandab betooni töödeldavust ning tugevust. Kasutatakse parandamaks töödeldavust ning alandamaks vesi-tsement suhet. Kasutatakse töödel kus on vajalik betooni veekindlus, tugevus, vastupanuvõime välistele mõjudele, hea töödeldavus ning vajadusel lükata edasi betooni tardumist kas transpordil pikkade vahemaade taha või kuumade ilmadega. Erinevalt nafteleeni ja melamiini baasil valmistatud superplastifikaatoritest, annab Mapefluid RN-15 sama efekti väiksema betooni lisatava kogusega. Valmis kaubabetoonile on lisaaine võimalik lisada hiljem „värskendamiseks”  otse mikserisse, pikendades nii transpordi või ootamise aega töömaal. Kasud lisaaine kasutamisel: on võimalik vähendada tsemendi, vee ja kuumenemise ohtu. Doseering 0,4- 2,0% tsemendi massist. Pakend 25 l kanister. Koostis: akrüülpolümeerid. Ei sisalda formaldehüüde. Kollakas vedelik.
MAPEI betooni lisaainete uuringud. Teede Labor, 2003.

MAPEFLUID RN-30

Superplastifikaator pikendamaks tardumisaega, tõstmaks külmakindlust, töödeldavust  ja varajast tugevust. Parandab betooni töödeldavust ning tõstab tugevust seoses vee koguse vähenemisega betooni retseptis. Kasutatakse töödel kus on vajalik betooni tugevus ja vastupanuvõime välistele mõjudele, betooni varajane tugevus ning vajadusel lükata edasi betooni tardumist kas transpordil pikkade vahemaade taha või kuumade ilmadega. Mapefluid RN-30 sisaldab õhku sisse viivaid aineid (Mapeair) ning sobib külmakindla betooni valmistamiseks. Mapefluid tooted on lisaefektide saavutamiseks segatavad teiste Rescon Mapei betooni lisaainetega!Doseering 0,3-1,2% tsemendi massist. Pakend: 25 l, 200 l; 1000 l. Toimeained- akrüülkopolümeerid.

MAPEPLAST P* Tardumise aeglustaja, plastifitseeriv ja betooni retseptis vett vähendav lisaaine. Kasutatakse parandamaks töödeldavust ning alandamaks vesi-tsement suhet. Kasutatakse töödel kus on vajalik betooni veekindlus, tugevus, hea töödeldavus ning vajadusel lükata edasi betooni tardumist kas transpordil pikkade vahemaade taha või kuumade ilmadega. Vähendab betooni vibreerimisele kuluvat tööaega. Lisades 0,5- 0,8% tsemendi massist lükkub tardumine edasi 1-3 tundi. Pikema tardumisaja vajadusel kasutada soovituslikult  Mapetard R. Mapeplast P lisada betooni valmistamisel KOOS veega. Mitte lisada hiljem! Doseering 0,5- 0,8% tsemendi massist. Pakend 25 l, 200 l; 1000 l. Toimeaine- modifitseeritud lignosulfaat.
MAPEQUICK AF 2000 Leelistevaba lisaaine torkreetsegudele  ja mörtidele tardumise kiirendamiseks. Mapequick AF 2000 kasutamisega kaasneb segude kiirem tardumine, tugevus, väheneb tööks kuluv aeg ja väheneb tolmu ja pritsmete hulk pritsimisel. Sobib kasutamiseks vett immitsevatel pindadel, täidab praod ning ühekordese kihi paksus kuni 40 mm. Töösegusse lisatakse ilma lahjendamata väikeste koguste kaupa 5- 8% töösegu tsemendi massist. Mapequick AF 2000 ei või segada leeliseliste lisaainetega. Kiire tardumise nõudel peaks nii töösegu kui lisaaine olema temperatuuril +20Å—C. Minimaalne temperatuur +5Å—C. Mapequick 34- lisaaine soodiumsilikaatide baasil. Doseering 5- 8% tsemendi massist. Pakend: 200 l; 1000 l.
MAPEQUICK SA Kloriididevaba lisaaine betooni ja mörtide tardumise kiirendamiseks. Mapequick SA on ideaalne kasutamiseks betoonpõrandate valamisel ning kõikide vesi/tsement suhete juures. Tardumise kiirenemine lubab lisaainega betooni kasutada ka varatalvistes tingimustes, sest betoon saavutab vajaliku tugevuse kiiremini ja enne külmumist. Konstruktsioonid on võimalik kiiremini vabastada raketistest. Lisamisel „aktiviseerib” pika transpordi või sooja ilma  tõttu tardumist alustanud betooni. Lisaaine kasutamisel kaasneb suurem betooni lõpptugevus. Töömaal lisamisel segada betooni 5 minutit pluss 1 minut m3 kohta. Kiir transpordi korral võimalik lisada kaubabetooni ka tehases. Doseering 0,5- 2%  tsemendi massist. Pakend 25 l, 200 l; 1000 l. Toimeained- kaltsiumnitraatide baasil kloriididevaba lisaaine. Läbipaistev vedelik.
MAPETARD R Lisaaine tardumise aeglustamiseks betoonidele (0,4%-9h). Kasutamiseks transpordil pikkade vahemaade taha ja töömahukatel betoonitöödel  ja võimalikel töökatkestustel valuvuukidest hoidumiseks. Mapetard R- l on tsementi disperseeriv (betoonis ühtlaselt laiali jagav) ja betoonis vee mahu vähendamist lubav omadus. Lisamisel segada 1:1 betooni retsepti kuuluva veega betooni valmistamise ajal. Doseering 0,2- 1% tsemendi massist. Pakend 25 l, 200 l; 1000 l. Toimeaine- soodiumglükonaadid. Sinine vedelik.
MAPETARD SD 2000 Tardumise aeglustamiseks betoonil ja mörtidel. Mapetard SD 2000 on mõeldud betooni ettevalmistamiseks transpordil pikkade vahemaade taha ning valmis betoonisegu tardumise edasi lükkamiseks, kui valmistamise ja paigaldamise vaheline aeg võib kesta tunde. Mapetard SD 2000 omadused saab vajadusel neutraliseerida Mapequick AF 2000 kasutamisega. Lisamiseks segada betooni retsepti kuuluva veega betooni valmistamise ajal. Mitte lisada töösegule hiljem, sest võib põhjustada kontrollimatu tardumise edasilükkumise! Doseering 0,1- 2% tsemendi massist. Pakend 25 l, 200 l; 1000 l. Kollakaspruun vedelik.
MAPETARD SS Tardumise aeglustamiseks betooni pindmistel kihtidel töövuukide liitumise tagamiseks. Paigaldamiseks koheselt värskelt valatud horisontaal- ja vertikaalsetele betoonpindadele pintsli, rulli või pritsiga. Sisaldades valget pigmenti on kergelt eristatavad ainega töödeldud pinnad. Kuna Mapetard SS takistab betooni pindmiste kihtide (5- 15 mm)  tardumist on võimalik liita töövuugid esteetiliselt, kindlalt ja tulevikus eksponeeritavalt. Pindadele jäänud üleliigne Mapetard SS pesta maha veega.Kulu 100 gr/m2. Pakend 25 kg kanister. Vesialuseline, epoksü elementidega valge pigmendiga vedelik.
VISCOFLUID SCC/10

Viskoossust parandav lisaaine isetihenevale betoonile (Self Compacting Concrete). Parandab betooni viskoossust, stabiilsust, homogeensust ja vähendab betooni koostisosade settimist ning tsemendipiima teket betooni pinnale. Sobilik kasutamiseks DYNAMON seeria superplastifikaatoritega. Doseering: 1-2% betooni koostisesse kuuluvatest peenkomponentidest (tsement, filler jms. diameetriga vähem kui 0,125 mm). Pakend: 200 l ja 1000 l kanistrid.

MAPEPLAST PMX

Lisaaine betooni pumbatavuse parandamiseks. Parandab vähese tsemendisisaldusega, ilma peenkomponentideta ja vedela betooni pumbatavust ning vähendab betooni koostisosade settimist ning tsemendipiima teket betooni pinnale. Lisatakse mikserisse pärast betooni koostisainete kokkusegamist või segatuna betooni retsepti kuuluva veega. Doseering: 0,2 kuni 0,6 kg iga 100 kg tsemendi kohta (0,2 kuni 1,6 liitrit iga 100 kg tsemendi kohta). Pakend: 200 l ja 1000 l kanistrid.

MAPEPUMP OIL Betooni stabiliseeriv ja pumbatavamaks muutev lisaaine. Mapepump Oil omadusi saab kasutada betooni pumbatavuse parandamiseks ja  kergtäiteainetega betooni stabiliseerimiseks. Ei avalda mõju tugevusele ja tardumisele. Kasutamisel on betooni kergem pumbata, torkreet(pritsitava)segude väiksem kadu, parem stabiilsus, parem valguvus, parem töödeldavus, väiksem mahukahanemine ja vähem tsemendipiima betooni pindadel. Lisatakse betoonile kohe pärast betooni retsepti kuuluva vee lisamist või töömaal, segades 1 min/m3 kohta, minimaalselt 5 minutit. Doseering 0,5- 3 liitrit/m3. Pakend 25 l, 200 l; 1000 l. Läbipaistev kollase tooniga vedelik.
EXPANCRETE Lisaaine takistamaks betooni kahanemist. Anorgaaniline lisaaine betooni ja mörtide mahukahanemise kompenseerimiseks kuivamisel. Kasutamisalad: mahutid, põrandad ja teed, reoveeseadmed, tammid, betoontorud ja tunnelid. Paisumine oleneb lisaaine kogusest, vesi/tsement suhtest ja tsemendi tüübist. Soovitavalt esmakordsel kasutamisel teha prooviparandused, et vältida parandatava betooni pragunemist. Sarruse sisaldus betoonis ei tohiks olla alla 15%. Lõplik paisumine toimub 2 päeva jooksul. Lisamine koos betooni teiste koostisainetega. Doseering 5- 8% tsemendi massist. Pakend 10 kg; 20 kg. Anorgaaniline kloriididevaba lisaaine. Halli värvi pulber. Ärritav!
RESCON T Lisaaine betoonile veealusteks töödeks. Takistab tsemendi välja uhtumist betoonist ja õhulukkude tekkimist  seadmetes veealustel paigaldamistöödel, muudab betooni isetihenevaks, tagab betooni stabiilsuse pumpamise ajal. Kasutamiseks konstruktsioonide valamisel ja ka veealustel parandustöödel. Doseering 12- 20 kg/m3. Pakend 15 kg kotid. Hall pulber. Lisainfo: REPORT

* Lisainfo             "Mapei betooni lisaainete uuring" Teede Labor, 2003.

UUE PÕLVKONNA LISAAINED- DYNAMON SEERIA

DYNAMON  SP3 Superplastifikaator tõstmaks betooni tugevust (vesi/tsement suhte vähendamine) ja  külmakindlust tardumise ajal. Dynamon SP3 on valmistatud spetsiaalselt monteeritavate paneelide valmistajatele. Annab betoonile suurepärase töödeldavuse, kõrge mehhaanilise tugevuse (vesi/tsement suhe 0,41-0,36) ja vabastab oma omaduste tõttu valatud detailide /paneelide hooldamisest kiirkuivamise või külmumise eest varatalvisel perioodil. Puudub vajadus betooni valamisel vibreerimistöödeks. Dynamon SP3 lisatakse pärast kõikide betooni koostiosade ja vähemalt 80% vee segamist. Doseering 0,8- 2,5 l/100 kg tsemendile. Pakend 25 l, 200 l; 1000 l. Baseerub akrüülpolümeeridel. Kollane vedelik. На Ñ€yccкoм языке
DYNAMON SR-N Superplastifikaator. Kasutatakse parandamaks betooni töödeldavust ja/või vähendamaks nii vee kui tsemendi hulka betooni retseptis ja ka transpordil pikkade vahemaade taha. Lisatakse pärast kõikide betooni koostiosade ja vähemalt 80% vee segamist. Lisaefektide saavutamiseks kasutatav teiste Rescon Mapei lisaainetega n Mapequick SA või Mapetard R või Mapeair L. Doseering 0,4- 1,5% tsemendi massist. Pakend 25 l, 200 l; 1000 l. Vesialusel modifitseeritud akrüülkopolümeerid.
DYNAMON SX-N Superplastifikaator kõikidele betoonidele parandamaks töödeldavust ja/või vähendamaks vee kogust betooni retseptis ning betooni töödeldavuse, tugevuse ja kahjustava keskkonna suhtes  vastupanuvõime tõstmiseks. Lisaefektide saavutamiseks kasutatav teiste Rescon Mapei lisaainetega, n. Mapequick SA või Mapetard R või Mapeair L. Lisamine betoonitehases koos betooni retsepti kuuluva veega või töömaal segades 1 minut/m3 kohta kuid mitte vähem kui 5 minutit. Doseering 0,3- 2% tsemendi massist. Pakend 1000 l. Modifitseeritud akrüülpolümeerid. Kollakas vedelik.
DYNAMON SX-L Superplastifikaator kõikidele betoonidele parandamaks töödeldavust ja/või vähendamaks vee kogust betooni retseptis. Betooni töödeldavuse, tugevuse ja kahjustava keskkonna suhtes  vastupanuvõime tõstmiseks. Lisaefektide saavutamiseks kasutatav teiste Rescon Mapei lisaainetega, n. Mapequick SA või Mapetard R või Mapeair L. Lisamine betoonitehases koos betooni retsepti kuuluva veega või töömaal segades 1 minut/m3 kohta kuid mitte vähem kui 5 minutit. Doseering 0,3- 2% tsemendi massist. Pakend 1000 l. Modifitseeritud akrüülpolümeerid. Kollakas vedelik.

THE  BUILDER´ S  PARTNER  WORLDWIDE

Plaadipunkt AS konsultant:

Mati Paas GSM +372 51 82 907 mati@plaadipunkt.ee

Tulemusi ei leitud!