Kanalisatsioonisüsteemid

Kanalisatsioonisüsteemid

Happe-, kemikaalide- ja bakterelutegevusekindlad parandus- ja kaitsemördid kanalisatsioonisüsteemidele

SEWAMENT 3 Primer Ühekomponentne tsementmört nakkumise tagamiseks SEWAMENT 10 käsitsi paigaldamisel. Kulu: 1,8 kg/m2 ühe mm kihi korral. Pakend: 25 kg kott.
SEWAMENT 1 (C2FT) kiirkivinev, parandatud omadustega vertikaalse libisemiseta kemikaalide- ja bakterite elutegevusekindel plaatimissegu reovee- ja kanalisatsioonisüsteemidele. Kulu: 1,4 kg/m2 ühe mm kihi korral. Pakend: 25 kg (segada 6,75 l veega).
SEWAMENT 10 Fiibriga tugevdatud ühekomponentne kemikaalidekindel tsementmört reovee- ja kanalisatsioonisüsteemide parandusteks ja kaitsmiseks. Paigaldamine käsitsi või pihustusseadmega. Tugevus 28 päeva pärast 35 MPa. Paigaldustemp. +5 C...+30 C. Kulu: ca 18,5 kg/m2 ühe cm kihi korral. Pakend: 25 kg kotid.
SEWAMENT 40 Kiirkivinev ühekomponentne kemikaalidekindel tsementmört reovee- ja kanalisatsioonisüsteemide parandusteks ja kaitsmiseks. Paigaldamine käsitsi või pihustusseadmega. Tugevus 28 päeva pärast 40 MPa. Paigaldustemp. +5 C...+30 C. Kulu: ca 18,7 kg/m2 ühe cm kihi korral. Pakend: 25 kg kotid.
SEWAMENT 100 Fiibriga tugevdatud kahekomponentne happekindel tsementmört reovee- ja kanalisatsioonisüsteemide parandusteks ja kaitsmiseks. Paigaldamine käsitsi või pihustusseadmega. Tugevus 28 päeva pärast 50 MPa. Paigaldustemp. +5 C...+35 C. Kulu: ca 21 kg/m2 ühe cm kihi korral. Pakend: 29,5 kg (komp A 25 kg, komp B 4,5).
DURESIL EB Bituumen-epoksüvärv maa-aluste ja pinnases olevate betoon- ja teraspindade happekindlaks ja korrodeerumise kaitsmiseks. Mahutid, torustikud, tsisternid ja r/betoonehitised. Soovitatavalt mitte kasutada alla + 5? C. Tolmukuiv 5-6 h, täielikult 48 h möödumisel. Joogiveega kontaktiks kasutada Mapecoat I 24. Kulu 400-450 gr/ m². 10 kg (5 kg A komp+ 5 kg B). 

 

Tulemusi ei leitud!