Plaatimismaterjalide klassifitseerimine standard prEN 12004 järgi

Mapei Plaatimismaterjalide, kuivsegude. liimide, plaatimissegude  jne plaadiliimide klassifitseerimine standard prEN 12004 järgi

Liimid on jagatud kolme rühma  vastavalt nende keemilisele koostisele:
C – tsemendi baasil;
D – dispersioonidel (pasta);
R – keemiliselt reageerivate vaikude baasil.

Iga rühm on jagatud klassidesse vastavalt oma spetsiifilistele omadustele ja need omakorda veel plaadisegu peamiste näitajate järgi (1,2), lisaks eriomadused , mis on tähtsaks näitajaks konkreetse materjali, paigaldusviisi ja kasutaja korral (F,T,E)

Peamised klassid, mille järgi teha valik ja leida vajalik plaadisegu on:
Tavalised liimid                              klass1              põhilised
Parendatud liimid                           klass2             põhilised
Kiirkivinevad liimid                          klass F           valikulised
Libisemiskindlad liimid                    klass T           valikulised
Pikendatud lahtiolekuajaga liimid    klass E          valikulised

Põhiklassid 1 ja 2 kombineeritakse  omavahel valikuliste klassidega. Näiteks 1FT on tavaline  kiirkivinev libisemiskindel segu, aga klass 2E  on parendatud, pikendatud lahtiolekuajaga segu.
Iga tehnilise näitaja kohta on antud miinimumnormid, millele peab antud klassi segu vastama.

NB! Tsemendi -, dispersiooni- või vaikude baasil 2 klassi segul on alati paremad liimimisomadused kui 1 klassi segul!
Järelikult, kui sama klassi ja tähistusega segud on kvaliteedilt erinevad, on tingimata vajalik esitada ja võrrelda tootja poolt deklareeritud tehnilisi näitajaid.

MAPEI plaatimisliimid on põhiliselt C2 klassist (liimid kvaliteetseks paigalduseks), erandina KERABOND ja KERAFLOOR , mis on klassist C1. Lisades ISOLASTIC`-ut , lähevad antud segud C2 alla.

B. Vuugitäidete klassifitseerimine ( pr EN 13888) järgi:
Vuugitäited on jagatud kahte rühma nende keemilise koostise järgi:

CG = sideaine  tsemendi bassil;
RG = sideaine keemiliste vaikude baasil.

Tsemendil põhinevad vuugitäited on omakorda jagatud kahte klassi vastavalt eriomadustele.

Tavaline tsemendi baasil viigitäide                          klass 1
Parendatud tsemendi baasil vuugitäide                  klass 2

- kõrge kulumisastmega        (Ar)
- taandatud veeimavusega     (W)
Seega klass 2Ar W on parendatud tsemendi baasil vuugitäide, millel on hea kulumikindlus ja väike veeimavus.

Iga ülaltoodud iseloomustuse kohta on antud minimaalsed näitajad, millele toode peab vastama.
NB! Vuugitäited klassist 2 on alati paremad kui 1 klassi omad. Järelikult, kui sama klassi ja tähistusega segud on kvaliteedilt erinevad, on tingimata vajalik esitada ja võrrelda tootja poolt deklareeritud tehnilisi näitajaid.

Kõik MAPEI tsemendil põhinevad vuugitäited on klass 2.

Järgnevd tabelid aitavad valida MAPEI plaadiliime ja vuugitäiteid keraamiliste plaatide, kivimaterjalide  jt. paigalduseks ja vuugitäideteks ning toodete soovitus põhineb objektiivsetel ja usaldusväärsetel alustel.

TABEL 1:Keraamiliste ja looduskivist plaatide paigaldusliimide klassifikatsioon (prEN 12004 standardite järgi)

MAPEI PLAADILIIMID TSEMENDI BAASIL:

                                        Tooted

Klass

         Iseloomustus

KERABOND, KERAFLOOR, KERASET

C1

Tavaline, tsemendi baasil

KERABOND+ISOLASTIC, KERAFLOOR+ISOLASTIC

C2

Parendatud segu, tsemendi baasil

PLANOBOND

C2E

Parendatud, pikema lahtioleku ajaga

GRANIRAPID, ADESILEX P4

C2F

Parendatud, kiirkivinevad

KERACRETE POWDER+ LATEX

C2T

Parendatud, libisemiskindel

ADESILEX P9, ADESILEX P10, KERAFLEX, KERAFLEX MAXI

C2TE

Parendatud,libisemiskindel ja pikendatud lahtioleku ajaga

KERAQUICK, KERAQUICK+LATEX PLUS

C2FT

Parendatud, kiirkivinev ja libisemiskindel

MAPEI DISPERSIOONPLAADILIIMID:

ADESILEX P25

D1E

Tavaline dispersioonliim, pikendatud lahtioleku ajaga

ADESILEX P22

D1TE

Libisemiskindel dispersioonliim pikendatud lahtioleku ajaga

ULTRAMASTIC  III

D2TE

Parendatud libisemiskindel dispersioonliim pika lahtioleku ajaga

MAPEI VAIKUDE BAASIL LIIMID:

KERALASTIC

R2

Parendatud liim vaikude baasil (Vastupidav temp. muutustele)

KERAPOXY, KERALASTIC  T

R2T

Parendatud ja libisemiskindel vaikliim

TABEL 2. VUUGITÄIDETE KASSIFIKATSIOON (pr EN 13888 )järgi

                          MAPEI toode

Klass

       Omadused

KERACOLOR FF & KERACOLOR GG, ULTRACOLOR, MARMOCOLOR

KERACOLOR FF/KERACOLOR GG + FUGOLASTIC

CG2

Parendatud tsemendi baasil vuugitäide (kulumiskinel – Ar, väikese veeimavusega  - W)

KERAPOXY, KERAPOXY SP, KERAPOXY P

RG

Vaikudel põhinev vuugitäide

Tulemusi ei leitud!