Betooni parandustööd

Betoon, amortisatsioon ja parandustööd

Raudbetoon on materjal, milline on pidevas keemilises muutumises ja rasketes ilmastiku- ning koormustingimustes ning amortiseerub tihti kiiresti teadlikuse ja kogemuste puudumisest betooni kasutamisel ja hooldamisel. Arusaama, et raudbetoon on igavesti kestev ja hooldevaba ehitusmaterjal, tuleks muuta.

Brošüür "Betooni parandustööd" (pdf 3MB)

BETOONI MATERJALID JA RENOVEERIMINE

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted vastavad Euroopa Standardile EN 1504

 1. Armatuuri korrosioonikaitsevahendid

MAPEFER 1K   

Armatuuri kaitsevahend maapealsetes ja maa-alustes konstruktsioonides enne betooni parandustöödega alustamist. Sarrused puhastada tolmust, õlist ja lahtistest osadest ning pintsliga katta Mapefer 1K- ga. Teine kiht kantakse peale 90-120 min. pärast ja 6 tunni pärast katta MAPEGROUT restaureerimissegudega. Ühekomponentne segu polümeeridest, tsemendist ja korrosiooni tõkestavatest ainetest. Kulu 250 gr/m, 8 mm diameetriga vardal. Pakend 5 kg. (inglisekeelne)

REDISIT           

Armatuuri korrosiooni takistav liitesegu betooni parandustel. Parandab keemilist tasakaalu armatuuri ümbruses. Paigaldatakse vana ja uue paigaldatava betooni/mördi kihi vahele nende liitmiseks ja kaitsmaks armatuuri korrosiooni eest, kandes REDISIT pintsliga paljastunud armatuurile ja liitekohtadele. Kulu 2 kg/m2 (150 gr/m10 mm diameetriga sarrusvarda kohta). 20 kg kotid.  (inglisekeelne)

2. Parandussegud

IDROSILEX PRONTO

PLANISEAL 88.Ühekomponentne tsementmört veetõkkeks ja betoonist tuleva niiskuse tõkestamiseks. Talub ka negatiivset survet.

Kulu: 1,6 kg/1 mm paksuse 1 m² kohta Vt Planiseal 88

MAPEGROUT THIXOTROPIC  

Mahukahanemiseta, sünteetilist fiibrit sisaldav segu paljastunud armatuuri, nurkade, trepiastmete, postide ja talade katmiseks ja parandamiseks. -75 MPa. Segu kanda puhastatud ja niisutatud pinnale 10 min. jooksul 30-35 mm kihina.Sobib ka torkreetseguks. Järgmine kiht kanda peale enne lõplikku kivinemist (ca 4 tundi +20ºC juures). 18 kg/m² ühe cm paksuse kihi korral. 25kg + 3,9-4,3 l vett. Soovituslik kihi paksus 30-35 mm. 25 kg kotid. (inglisekeelne)

MAPEGROUT  FAST-SET  (RAPID)

Kiirelt kuivav (30-40 min.+20ºC), mittekahanev ja sünteetilist fiibrit sisaldav betooni parandussegu (~50 Mpa) paljastunud armatuuri, nurkade, trepiastmete, postide ja talade parandamiseks/katmiseks. Segu kanda puhastatud ja niisutatud pinnale 10 min. jooksul 20-25 mm kihina. Järgmine kihi võib kanda peale juba 20-30 min. pärast. 3 tunni möödudes võimaldab teha järgmisi töötlusi. Kulu 18 kg/m² ühe cm paksuse kihi korral. 25kg + 3,6-4 l vett. Soovituslik kihi paksus 20-25 mm. Pakend: 25 kg kotid. (Inglisekeelne)

MAPEGROUT T40

Keskmise tugevusega (40 MPa), pritsitav või käsitsi paigaldatav fiibriga betooni parandussegu sildade, tunnelite, vesiehitiste jms. betooniparanduste tegemiseks ja katmiseks ka vertikaalsetel pindadel. Lubatud kontakt joogiveega. Enne kasutamist töödeldavad pinnad niisutada. Kulu 18,5 kg/m2 per cm. Kuivsegule lisada 16% vett. Soovituslik kihi paksus 30-35 mm. Pakend: 25 kg plastkotid. (inglisekeelne)

MAPEGROUT
T60  

Sulfaatide kindel käsitsi paigaldatav või pritsitav R4 klassi betooniparandussegu (60 MPa) sildade, tunnelite, vesiehitiste jms. betooniparanduste tegemiseks ja katmiseks ka vertikaalsetel pindadel. Enne kasutamist töödeldavad pinnad niisutada. 18,5 kg/m² per cm. Kuivsegule lisada 16% vett. Soovituslik kihi paksus - 40 mm. 25 kg kott. (Inglisekeelne)

MAPEGROUT
 SV  

CC tüüpi, R4 tugevusklassiga betooniparandussegu, kasutamiseks talade, postide, kaevuluukide kiireks paigaldamiseks, horisontaalpindade kiireks renoveerimiseks, >55 Mpa. Kulu 23 kg/m² per cm. Soovituslik kihi paksus 35 mm, suuremate avade korral lisada peent graniitkildu. Pakend: 25 kg kott. 

MAPEGROUT FMR

Kahekomponentne, sulfaatide kindel, teras/kroom fiibriga käsitsi paigaldatav või pihustatav segutunnelite, kiirteede, viaduktide, kanalite, kallakute jms. betooniparanduste tegemiseks ja katmiseks, kus on kõrgendatud nõudmised. Paigaldatav ka vertikaalsetel pindadel. Enne kasutamist töödeldavaid pindu niisutada. Kulu 19kg/m2per cm. Kuivsegule lisada 16% vett. Soovituslik kihi paksus max 50 mm. Pakend 25 kg kotid + 375 gr. vees lahustuvad fiibri pakendid. 

DS 

Külma ja veekindel, kuivalt ning kadudeta pritsitav kuni Ø 4 mm täiteainega betooni torkreetsegu sildadele, tammidele jt. betoonehitistele. Survetugevus 24 h möödumisel 35 Mpa, 28 päeva pärast 65-70 Mpa.
DS RSF- kiirelt kuivav segu.
DS EKB- kasutamiseks koos parandatava betoonkonstruktsiooni katoodkaitse ja keemilise tasakaalu parendamisel. Kulu 22 kg/m²/1 cm. Pakend 25 kg kotid; 1200 kg kotid. 

PLANITOP SM&REP   R2

PLANITOP SM&REP    R4  

Planitop Smooth&Repairing R2-  Mittekahanev,fiibriga ja kiirelt kuivav (+20ºC 30 min.) R2 klassi betooniparandussegu (üle18 Mpa) betoonpindade parandamiseks ja viimistlemiseks 3-40 mm kihina, kus tööde teostamisega on kiire. Kuivab 15-20 min. +20ºC ja 35 min. +10ºC juures. Kulu 1,8 kg/l. Pakend: 25 kg kott.

Planitop Smooth&Repairing R4 - Mittekahanev, fiibriga tiksotroopne R4 klassi (üle 52 MPa)betooniparandussegu betooni parandamiseks ja viimistlemiseks 3 - 40mm kihina. Töötlemisaeg 15 minutit, aeglusti Mapetard ES pikendab töötlemisaega veel 15 minutit. Kulu 2,0 kg/l, Pakend: 25 kg plastkott

CONFIX

Tugev, külma- ja veekindel, mittekahanev ja hea nakkega parandussegu mida võib paigaldada nii käsitsi kui pritsimismeetodil. Kasutatakse ka kivide kinnitamisel ja kivimasside fikseerimisel. Kahekomponentne segu polümeeridest, tsemendist ja korrosiooni tõkestavatest ainetest. 20 kg/m² ühe cm paksuse kihi korral. 25 kg kott ja 1200 kg kott. Saadaval ka fiibriga segud 25 kg kott.

3. Külmakindlad parandussegud

NONSET 50 FF

Paisuv (1-3%) tsementmört ankurdamiseks, betooniparandustöödeks, injekteerimiseks, vuukide liitmiseks ja pindade katmiseks kihiga 5-150 mm temperatuuril kuni -25ºC. Töödeldavad pinnad peavad olema puhastatud lahtistest osadest, veest ja jääst. Pragude täitmisel kasutada jääst puhastamiseks alkoholi ja vee segu. Töösegu temperatuur segamisel ja paigaldamisel +20ºC, kuid mitte üle +30ºC. Tugevus 28 päeva möödudes -15ºC juures 32- 38 MPa. Koostisosade Ø-max  0,2 mm. Kulu 1,6 kg/l. Pakend 25 kg kott. 

NONSET 400 FF   

Paisuv (1-3%) betooni parandusteks kuni  -25ºC juures töötamisel. Betoonpindade parandusteks ja katmiseks kihiga 5-150 mm temperatuuril kuni -25ºC. Töödeldavad pinnad peavad olema puhastatud lahtistest osadest,  veest ja jääst. Töösegu temperatuur segamisel ja paigaldamisel +20ºC, kuid mitte üle +30ºC. Tugevus 28 päeva möödudes +15ºC juures 59- 64 Mpa, -15ºC juures 25- 30 Mpa. Koostisosade d-max  4 mm. Kulu 2 kg/l. Pakend 25 kg kott. 


4. Liiteained 

EPORIP

Epoksüliim vana ja uue betooni liitmiseks ning pragude parandamiseks ning jäikade veekindlate vuukide täitmiseks. Paigaldamine pintsliga või valades pragudesse. Uus betoon valada Eporip´le 3 tunni jooksul. Betoonide liitmisel 0,5-2 kg/m2. Pragude parandamisel 1,35 kg/m2. Pakend 10 kg (A+B); 2 kg (A+B). 

MAPEPOXY L

Kahekomponentne epoksüliim vana ja uue betooni sidumiseks. Uus betoon paigaldatakse värskele Mapepoxy L kihile saavutamaks monoliitset ühendust. Kasutamine: rõdud, trepid, põrandad sise- ja välistingimustes ning postid ja talad. Paigaldamine pintsli, rulliga või valades pragudesse. Suuremate pragude liimimisel segada liim tsemendiga vajaliku viskoossuse saavutamiseni. Mapepoxy L kuivamisaeg on +20°C juures 20 min . Kulu 0,5-1,5 kg/m2. Pakend: 1,25 kg; 4,5 kg; 9 kg komplekt.

5. Tasanduspahtlid

MONOFINISH       

Ühekomponentne betooni kaitsev ning poore täitev tsementpahtel betooni pinna tasandamiseks (2- 3 mm) ja viimistlemiseks enne värvimist. Suuremad tühimikud täita ennem MAPEGROUT segudega. Kanda niiskele pinnale 20 min. jooksul. Segada 25 kg kott 4,5 liitri veega. Kulu 1,4 kg/m² per mm. 22 kg kott.  

MAPEFINISH

Kahekomponentne mört valatud r/betoonpinna tasandamiseks ja viimistlemiseks. Tõstab betooni korrosioonikindlust ning vastupidavust külmumis-sulamistsüklitele. Kantakse niisutatud pinnale ca 2-3 mm kihina. Lõplik silumine teraskelluga mõne minuti pärast. Soovitatavalt mitte kasutada alla +8°C. Segu 4:1. NB! Tsementi valmissegule mitte lisada. Kulu 2 kg/m² per mm. 30 kg (24 kg kott komp. A + 6 kg komp B).  

PLANITOP 100    

Kiirelt kuivav (1-2 h, +20ºC) ühekomponentne tsementmört mittekvaliteetsete betoonpindade ja paneelide viimistlemisel ning parandustel, nii vertikaalsetele ja horisontaalsetele pindadele 2-3 mm kihina. Kasutamine min. +5ºC. Suuremad defektid ja tühimikud soovituslikult täita Mapegrout toodetega ning pinnad katta Elastocolor värvidega. 25 kg kotile lisada ca 6,5 l vett. Kulu 1,3 kg/m2 (1 kg/m² segades 30% ulatuses < 2 mm liivaga). Pakend: 25 kg kott. 

PLANITOP 400  

Betooni kiirparandussegu ühekordse kihina 1- 40 mm. Kasutatakse murenenud betooni parandusteks ja paljastunud armatuuri katmiseks nii horisontaalsetel kui vertikaalsetel pindadel. Lahtistest osadest puhastatud ja korrosioonikaitse materjalidega töödeldud kohad kaetakse 1- 40 mm Planitop 400 kihiga. Ühildub hästi kõigi Mapegrout toodetega. Käimiskuiv 4 h möödudes, niisketes oludes 24 h. Kasutamine min. +5ºC. 25 kg lisada 3,5- 3,75 l vett. Kulu 18,5kg/m2 per cm. Pakend 25 kg kott.  

MAPEPOXY CEM-S  

Kolmekomponentne (epoksü) Mapepoxy Cem-S on sobilik poore sulgeva kihi kandmiseks ja parandustöödeks betoonil. Komponent A ja B segatakse omavahel ning viimasena lisatakse komponent C. Sobilik ka aluskihiks Epoflex- ile. Kasutamine: rõdud ja galeriid, trepid, põrandad sise- ja välistingimustes, vertikaalsed pinnad ning  tsisternid ja mahutid. Paigaldamine pintsli, rulli, siluti või pritsiga. Kulu 1,9 gr/cm³. Pakend 10,65 kg kompl. 

6. Vuugitäitematerjalid

LAMPOSILEX 

Ülikiirelt (2-3 min) kuivav sideaine veelekete peatamiseks (ka rõhu all) ning tammide, tunnelite, mahutite jms. veekindlate vuukide tegemiseks. Töösegu valmistamiseks 2,5 osa Lamposilex´ it pluss 1 osa vett. Segada ja paigaldada 2-3 minuti jooksul. Kasutage kummikindaid! Kulu 1,8 kg/l. Pakend: 5 kg purk.  

IDROSTOP Vees paisuv vuugilint survele kuni 5 atm. Betoonelementide ja -detailide, metalli ja PVC torude liitekohtadesse mahutitel, basseinidel, tammidel jne ning kohtades kus tuleks vähendada monoliitsete detailide murdumise ohtu. Saadaval 20x10 ja 20x15 mm lindid. Säilitab omadused  nii soolases vees kui temperatuuril -30ËšC kuni +50ËšC. Kulu 1 jm/m. Idrostop 10:  6 rulli a´ 10 m; Idrostop 15:  6 rulli a´ 7 m.  
IDROSTOP MASTIC   Vuugilindi Idrostop kleepimisvahend. Betoonelementide ja -detailide, metalli ja PVC torude liitekohtadesse mahutitel, basseinidel, tammidel jne. Indrostop vuugilindi liimimiseks kuni 45Ëš nurga all ja temperatuuril +10ËšC kuni +40ËšC. Betooni võib valada 24 h möödumisel. Kulu 250 ml/ 10 jm Indrostopi lindile. Pakend 290 ml plasttuub. 
FOAMJET T Pragude, töövuukide ja avade sulgemiseks (ka suure veesurve all). Spetsiaalse segamispumbaga pritsida kahekomponentne mastiks  avadesse ja pragudesse, kus mastiks tardub 45- 70 sek jooksul moodustades veerõhu ja veekindla kaitsekihi. Kaks komponenti segada suhtele 1:1. Mastiks on mahupaisuv. Paigaldamine temperatuuril +10C kuni +30C. Kulu 1,1 kg/ l. Pakend: 22,6 kg (10,3 kg A komp (10 l ) + 12,3 kg B (10 l).  
MAPESIL BM   25% liikumist lubav silikoon betoonivuukidele. Kasutatakse paneelide, bet.detailide, torude, metalli, PVC jms. vuukide täimiseks. Säilitab elastsuse -5C kuni +150C juures. Mitte kasutada kummi ja bituumenmaterjalide liitmiseks. Paigaldamine soovituslikult mitte alla +5C. Kulu 1,1 kg/l. Pakend 310 ml. Ühekomponentne lahustivaba ja lõhnatu silikon.  
MAPEFLEX PU21   Kahekomponentne kulumis- ja kemikaalidekindel vuugitäitemass betoonpõrandatel, raske liiklusega aladel, tootmishoonetes ja seadmete ning torustike hermetiseerimisel nii sise- kui välistingimustes. Vuugitäiteks ka kummi ning PVC materjalidele ja kasutamiseks isetasanduva veekindla kattekihina kerge liiklusega aladel(jalakäijad) ja keraamiliste plaatide all. Kasutamiseks horisontaalsetel pindadel. Paigaldus temp +10Ëš C ning 40-50 minutit. Koormatav 24-36 h möödumisel. Kuiv 3 päeva möödumisel. Kulu 1,48 gr/cm3. Pakend 10 kg (A+B); 5 kg (A+B). На Ñ€yccкoм языке   

7. Ankurdussegud

MAPEFILL   Mittekahanev ankurdussegu. Kasutatakse seadmete, metalltalade, poltide, varraste ankurdamiseks/kleepimiseks ja vuukide liitmiseks betoonelementidel. Saavutab suure mehaanilise tugevuse 24 h jooksul. Hea metall/betooni siduvusomadusega. Töösegu tegemisel 25 kg kotile lisada 3,5-4,1 l vett vastavalt vajalikule konsistentsile. Suurte mahtude täitmisel võib lisada täitekillustikku.Kulu 1,95 kg/l. Pakend: 25 kg kott.  
MAPEFILL N   Mahupaisuv ankurdussegu (1-3%) seadmete ning süsteemide ankurdamiseks. Talub vibratsiooni. 90 MPa. NB! Valamine teostada raketisse ainult ühelt poolt, vältimaks liigse õhu sattumist segusse.  
LAMPOCEM Mahukahanemiseta epoksü sideaine detailide kinnitamiseks ja parandustöödeks. Plastilisuse tõttu kergelt paigaldatav nii vertikaalsetele kui horisontaalsetele pindadele. Seob betooni, kivi, keraamika, torud ja metalli. Töösegu segamiseks 3 osa Lampocem´i ja 1 osa vett. Kuivab 3 min. +20C juures. Kulu 1,8 kg/l. Pakend 25 kg kott; saadaval ka karp 4 x 5 kg pakiga.  
ZINKBOLT Kuumtsingitud poltide, varraste jm detailide ankurdamiseks. Mahupaisumine 1-3 % kindlustab detaili kinnitumise. Valmissegu kasutada 45 min jooksul ning soovitatavalt mitte alla + 5 C juures. Segamiseks ca 5,5 liitrit 25 kg kotile, saamaks kreemjat massi. Tugevus + 5C juures 1 päeva möödudes 15 MPa, 7. päeval 41 MPa, 28. päeval 52 MPa. Kulu 1,6 kg/l. Pakend 25 kg kott. 
STABILCEM Kergelt valguv, avadesse süstitav segu pragude ja tühimike täitmiseks, kivimasside stabiliseerimiseks ja parandamiseks betoonis ja tellis- või kiviseinades. Kulu: süstimissegu 1,6 kg 1 liitrile veele. Mördi parandused 350-550 kg/m3. Betooni parandused 300-400 kg/m3. Pakend 20 kg kott.  

8. Veealused betooni renoveerimise materjalid

50 UV-T Betooni parandussegu veealustele (sh veepiiril) parandustöödele, mis sisaldab vastavat lisandit (Rescon T) milline takistab tsemendi lendumist töösegust. Paigaldamine lehtri ja toru ja raketiste abil. Koostisosad  d-max 0,2 mm. NB! Vees langemisel 3m kaotab segu 10% oma tugevusest. Tugevus 24 h möödumisel 18 Mpa, 28 päeva möödumisel 46 Mpa. Segamisel 12 liitrit vett 25 kg kotile.Kulu 1,6 kg/l. Pakend 25 kg kotid; 1200 kg kotid.  
600 UV-T   Spetsiaalsegu veealustele parandustöödele. Sisaldab lisandit Rescon T, mis takistab tsemendi lendumist töösegust. Paigaldamine lehtri, toru ja raketiste abil. Koostisosad d-max 6 mm. Vees langemisel  3m kaotab segu 10% oma tugevusest. Tugevus 24 h möödumisel 14 Mpa, 28 päeva möödumisel 44 Mpa. Segamisel 4 liitrit vett 25kg kotile. Kulu 2 kg/l. Pakend: 25 kg kotid; 1200 kg kotid. 
RESCON T   Lisaaine betoonile veealusteks töödeks. Takistab tsemendi välja uhtumist betoonist ja õhulukkude tekkimist  seadmetes veealustel paigaldamistöödel, muudab betooni isetihenevaks, tagab betooni stabiilsuse pumpamise ajal. Kasutamiseks konstruktsioonide valamisel ja ka veealustel parandustöödel. Doseering 12- 20 kg/m³. Pakend 15 kg kotid. Hall pulber. 
MAPEPOXY UV-S   Epoksüliim ja vahend raketiste tihendamiseks veealustel töödel. NB! (Sobilik kasutamiseks ka basseinides lahti tulnud plaatide tagasi liimimiseks basseini tühjendamata).  
MAPEPOXY UV-L   Epoksüliim veealustel parandustöödel. Täita parandatav ja raketisega suletud koht 1/3 ulatuses EPOXY UV-L –ga. Parandussegu 600 UV-T paigaldada raketisse voolikuga, kusjuures toru suruda täidetava tühimiku põhja epoksüliimi sisse. Täitmisel jälgida, et ava täitev parandussegu oleks pidevalt kaetus epoksüliimiga. Parandussegu taseme tõusmisel katab epoksüliim eelnevalt kokkupuutepinnad ja armatuuri, tagades monoliitse ühenduse vana ja uue betooni vahel.  
MAPEPOXY BI-R 1,1/1,6/1,8   Epoksü veealuseks injekteerimiseks. Number toote nimetuse taga näitab koostisade suurust. Suuremate koostisosadega segu lenduvus vees injekteerimisel on väiksem.  

9. Injekteerimiseks 

RESFOAM 1 KM

Väga voolav, kõiki pragusid täitev ühekomponentne polüuretaan injekteerimisvahend lekete peatamiseks betoonkonstruktsioonides või ka müüritistes. Polüuretaanvaht reageerib kokkupuutel veega ning paisub kuni 10 korda, täites lekked põhjustanud praod. Rektsiooni kiirendamiseks ja madalate temp puhul segada RESFOAM 1K 10-20% RESFOAM 1K AKS kiirendiga. Pakend ja kulu: 0,9 kg + 0,1 kg RESFOAM 1K AKS täidab 50 liitrise tühimiku. 

JUHENDEID

1. Betoonpindade parandus
2. Betoonkonstruktsioonide parandus
3. Keldrid ja liftisahtid (niiskus ja lekked)
5. Konstruktsioonide ja betooni liitmine
6. Pragude liimimine betoonis
7. Pragunenud raudbetoon pinnad 
8. Mahutite parandus ja nende pindade katmine
9. Betooni täiendav armeerimine metallplaatide epoksüga liimimisel pinnale
10. Veealused betooni renoveerimistööd
11. Betoonpindade (rõdud, fassaadid) taastamine ja kaitsmine


MAPEI inglisekeelne illustreeritud brosüür  "Building specialty line",


THE  BUILDER´ S  PARTNER  WORLDWIDE 

Plaadipunkt AS konsultant:
Mati Paas  GSM +372 51 82 907 mati@plaadipunkt.ee                       

             

Tulemusi ei leitud!