Segistite kasutus- ja hooldusjuhised

Segistite kasutus- ja hooldusjuhised

Üldist

Segistid ja ventiilid (edaspidi ka TOOTED), nagu kõik muu sanitaartehnika, koosneb mitmetest osadest, mis pideva kasutamise tõttu on altid kulumisele ning vajavad seetõttu aeg-ajalt hooldamist. Tavaliselt on tooteosa kasutuskõlb­matuks kulumisel põhisüü selle puhastamise hooletusse jätmine. Toote hooldamine teatud aja möödudes tagab selle pikaajalise ja häireteta töö. Hooldus tuleb läbi viia vastavate töövahenditega ning kasutada vaid sellele tootele mõeldud varuosi. Et seadmed toimiksid häireteta ja hooldus sujuks tõrgeteta, tuleb silmas pidada alljärgnevat:

Enne segistite ja ventiilide paigaldamist tuleb torustik läbipesta, puhastada võimalikest metall- ja muust kõvast prahist, mis võivad segisteid ning ventiile rikkuda. 

– Torustikule soovitatakse paigaldada filtrid enne vee juhtimist toodeteni.

– Tooted tuleb paigaldada vastavalt juhises toodud nõuetele.

Toodete hooldust on lihtsam läbi viia kui segistite liidesed on varustatud kuulsulgventiilidega. See lubab segistile veevoolu katkestamise ilma kogu veesüsteemi sulgemata.

NB! Elektriliste  valamusegisti elektriühenduse võib teha ainult ala asjatundja. Hoolde- ja seadetöid võib teostada vastava koolituse läbinud töötaja.

Elektrooniliste segistite laitmatu töö kindlustamiseks hoia sensor puhas.

NB! Osadel vannitäitetilaga duššisegistite veejoa ümberlülitus fikseerub piisava veesurve korral ülestõstetud asendisse automaatselt. Ebapiisva veesurve puhu tuleb veejoa ümberlüliti nuppu, veejoa suunamiseks duššiotsikusse, ülestõstes keerata nupu fikseerumiseni. Veejoa suunamiseks vannitäitetilasse tuleb ümberlüliti nupp, tema vabastamiseks, keerata vastupäeva (nupp laskub alla ja veejuga suundub tilasse).

Segisti puhastamine

Segistite välispindade puhastamisel järgige värvitud pindadele kehtivaid soovitusi. Segistite välispindu puhastatakse vedelate, neutraalsete pH6-9 pesuvahenditega, näiteks seebilahused ja suurem osa nõudepesuvahendeid (v.a. pesumasinale mõelduid). Järgige puhastusaine valmistajapoolseid kasutusjuhendid. Abrasiivseid ja sööbivaid aineid kasutada ei tohi!

NB! Kroomitud pinnad ei talu fosforhappe- ja klooriühendeid ja ka all nimekirjas nimetatuid. (Sama kehtib ka duššivarustuse plastikust osade kohta).

- alumiiniumkloriid (kasutatakse deodorantides)

- soolhape ja seda sisaldavad puhastusained (katlakivi eemaldajad / keraamiliste pindade puhastusained)

- erinevad kloori sisaldavad happelised ja leeliselised puhastusained

- soolane vesi (merevesi)

- klooriaurud

- erinevad fostorhapet sisaldavad puhastusained

Ka väga väikese sisaldusega üleval loetletud puhastusained võivad kahjustada pinnakatet, kuna pärast vee aurustumist järelejäänud puhastusaine jäägid on tugevatoimelised.

– Puhasta segisti pinnad pesuainega niisutatud lapiga.

NB! Ära pihusta pesuainet otse segistile.

– Loputa segisti leige veega ja kuivata pehme lapiga.

Vask-, messing-, kullatud jne erilised pinnad

Aja jooksul tuhmunud pindu puhastatakse näiteks vedela, hõbeda puhastamiseks mõeldud, ainega. Pärast

puhastamist tuleb pinnad korralikult loputada puhta veeha ning kuivatada pehme lapiga.

Värvitud pinnad

Värvitud pinnad võib pärast puhastamist vahatada autovahaga, hoolikalt jälgides kasutamisõpetust.

Segisti värvitud välispinnad on kontrollitud tehases. Paigaldamisel tuleb jälgida, et segisti pind ei saaks kahjustatud. Segistite paigaldamisel või ebaõigel kasutamisel tekkinud kriimustuste ja vigastustega segistid ei kuulu garantiitingimuste korras vahetamisele.

Tugevalt määrdunud pinnad

Erandjuhul, kui segisti on pikemat aega puhastamata ja neutraalsete puhastusvahenditega puhtaks ei lähe, võib kasutada nõrgalt leeliselist, vedelat puhastusainet. Kanna niiskele lapile puhastusainet ning puhasta segisti. Pärast puhastamist tuleb puhastatud pind hoolikalt loputada leige veega ning kuivatada pehme lapiga.

Kuidas mugavalt kasutada Bidetta käsidušši

Kui bideeotsikuga-segisti käsidušš pärast kasutamist suletakse, jääb duši sõela alla natukene vett. Kui seda ei tühjendata, võib sõela all olev vesi valguda maha. Selle ärahoidmiseeks vajuta pärast segisti sulgemist käsiduši nupule ja oota, kuni kogu vesi on sellest välja valgunud ning seejärel aseta käsidušš oma kohale seinale.

Külmumise oht

Juhul, kui segisti on paigaldatud ruumidesse, kus segisti sisse jäänud vesi võib jäätuda (näiteks kütteta suvilad talvel), tuleb segisti tühjendada veest või hoida maha võetud segistit soojas ruumis.

Külmumiskahjustuste ärahoidmiseks tuleb:

Kangsegistid: eemalda seadeosa

Termostaatsegistid: eemalda seadeosa ja tühjenda segisti veest

Kahe nupuga segistid: eemalda seadeosa-ventiil.

NB! Kasutusel olnud segistit tuleb kaitsta külmakahjustuste eest ka miinuskraadidel transportimisel.

NB!Segistid ei sobi kuuma leiliruumi, maksimaalne temperatuur +65° C.

Hoiatus!

Segistiga (näiteks pihusti asemele) ei tohi ühendada sulgseadmeid, näiteks survepesurit või sulguriga kastmisvoolikut. See võib tekitada väga suuri survelööke, mille tulemusena vigastub segisti seade- ja sulgosa ning veetoru. Lisaks võib vesi segistis tekitada ristivoolu. Joasuunaja on kõikides käsiduši või poriharjaga varustatud segistites.

NB! Pesumasinaventiil tuleb sulgeda pärast igat kasutamist. Kui pesumasinaventiili ei ühendata pesumasinaga tuleb ventiili ühendustoru (G ½) sulgeda korgiga.